Your location:Home page > Contact Us > Network
Network

Sales Department

Person in charge

Contact phone number

Area

Sales Department I

Jia Jianle

13582392988

Hebei, Beijing, Tianjin, Inner Mongolia, Ningxia, Henan, Liaoning, Jilin and Heilongjiang

Sales Department  II

Zhu Xiaoping

13903124991

Shandong, Jiangsu, Zhejiang, Anhui, Shanghai, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Xinjiang and Tibet

Sales Department III

Zhang Ming

13722210196

Shanxi, Jiangxi, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi, Hainan, Fujian, Yunnan, Guizhou and Sichuan

 

Copyright © Hebei Lile Pipe Co., Ltd. http://www.hbllgc.com/ All Rights Reserved    Website productionSanjin Technology     
HomeTelProduct